Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Strana 89

Příklad 3.3.15

(Verze: Dotisk 4. vydání)

0) Zadání

1) Převést na tvar

2) Zkontrolovat, je-li rovnice kvadratická

2b) Pro jaké hodnoty parametru není?

2c) Spočítat kořen rovnice pro nalezený parametr

Obsah první závorky si napíšeme jako čtverec rozdílu  a roznásobíme částečně druhou závorku áčkem

Obsah druhé závorky doplníme na čtverec podobně jako jsme udělali s první závorkou

První závorku umocníme na druhou podle vzorečku

A zpět zase vyjádříme polynom jako součin – vzoreček

3) Spočítat diskriminant podle vzorečku

Druhá mocnina libovolného čísla je nezáporná => diskriminant je vždy nezáporný => rovnice má vždy řešení (pro všechny hodnoty parametru, krom 2, kterou jsme již dříve vyřadili)

4) Pro jaké hodnoty parametru nemá rovnice řešení? – diskriminant je menší než nula

Jelikož víme, že rovnice bude mít pro všechny hodnoty parametru krom 2 řešení, nemusíme se touto větví zabývat. Řešení je zde ukázáno jen z důvodu procvičení některých technik a zjištění dvojnásobných kořenů.

Požijeme substituci

Zpět ze substituce zjistíme a

Spočítáme diskriminant této rovnice

A kořeny rovnice

5) Pro jaké hodnoty parametru má rovnice jeden dvojnásobný kořen? - diskriminant je roven nule

Vytkneme -1 z horní závorky

Horní závorku si napíšeme jako čtverec rozdílu

Zde můžeme dosadit naše dva nalezené parametry, nebo nechat výsledek v tomto tvaru

5b) Spočítat kořen rovnice (diskriminant je roven nule => jeden dvojnásobný kořen)

Požití vzorce

6) Pro jaké hodnoty parametru má rovnice dva kořeny? – diskriminant je větší než nula – vždy pro všechny zbylé hodnoty parametru, které jsme ještě nevyřadili

Vytkneme -1 z horní závorky

A upravujeme

A pro každé x zvlášť

A druhý kořen

6b) Spočítat kořen rovnice (diskriminant je roven nule => jeden dvojnásobný kořen)

Požití vzorce

Závěr:

1)

2)  - zde si dovolíme shrnout případ s dvojnásobným kořenem a dvěma kořeny do jedné větve. Pro hodnoty parametru, kde diskriminant vychází nulový, nám oba kořeny vyjdou stejně a rovnají se našemu nalezenému kořeni ve větvi D=0

7) Zapíšeme závěr